37. Int. Schwimm-Meeting - Wappenschale der Stadt Spittal

| Drautalperle, Am Bahndamm 14, A-9800 Spittal/Drau

Veranstaltung

Ort: Drautalperle, Am Bahndamm 14, A-9800 Spittal/Drau

Veranstalter: Schwimmverein FK Spittal

Meldeschluss: 11.01.2019